Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Menu
Strona głowna  /  Kontakt
Tu nas znajdziesz!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Przedszkole Miejskie  nr 4 „BAJKA” w Kostrzynie nad Odrą reprezentowane przez Dyrektora (adres: ul. Osiedlowa 8, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 95 7523327, e-mail: p4bajka@op.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – inspektor@cbi24.pl.  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą


Osiedlowa 8
Kostrzyn nad Odrą 66-470

95 752 33 27
p4bajka@op.pl
Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść
Wpisz wynik: 3+2