Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Menu
Strona głowna  /  Konkursy
Konkursy

BĄDŹ EKO- DZIAŁAJ NA RZECZ ŚRODOWISKA - Szkolne Blogi

Regulamin konkursu ekologiczno-plastycznego

 pt: „Moja ulubiona postać bajkowa w eko -odsłonie”

 1. Organizator konkursu Przedszkole Miejskie nr 4 Bajka

2. Konkurs trwa w terminie: od 22.04.2021r do 25.05.2021 r.

3. Cele konkursu

 • promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,

• pogłębienie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych przedszkolaków,

 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

• rozwijanie zdolności manualnych,

• wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych,

 • poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną a rodzicami.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

• W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą. W ramach konkursu należy wykonać dowolną postać z bajki wykorzystującą odpady i surowce wtórne (butelki, korki, rolki, kartony, kubki, płyty, itp.),

• Postać może być wykonana w rozmiarze (  wysokość maksymalnie50, szerokość maksymalnie 30 cm.)

 • Każde dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,

 • Prace należy dostarczyć dla wychowawcy,

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac konkursowych na stronie internetowej przedszkola.

5. Przebieg i organizacja konkursu

• Zgłoszone prace na konkursu zostaną opublikowane na stronie przedszkola

• Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu: Anna Awiżeń, Marta Karaszewska

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa,

 • Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie wymienionych kryteriów:

- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

- pomysłowość,

 - samodzielność wykonania,

 - wrażenia estetyczne,

- spełnienie podanych wytycznych,

 - bezpieczeństwo użytkowania,

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom oraz upominki


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-26