Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Menu
Strona głowna  /  Kącik logopedyczny
Kącik logopedyczny

Perę słów o opóźnionym rozwoju mowy

Obserwowany brak lub opóźnienie rozwoju mowy mogą być objawem zarówno:

·         samoistnego opóźnienia rozwoju mowy - które jest konsekwencją różnic indywidualnych w zakresie tempa i rytmu rozwoju psychomotorycznego lub braku dojrzałości aparatu artykulacyjnego, jak i

·         niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - będącego następstwem zaburzeń o określonej etiologii, np. zaburzenia słuchu, upośledzenia umysłowego, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (uszkodzeń: korowych ośrodków mowy, układu pozapiramidowego czy minimalnej dysfunkcji mózgowia), uszkodzenia obwodowego narządu mowy, agnozji akustycznej, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych oraz całościowych zaburzeń rozwojowych (jak np. autyzm) powstających na skutek działania biologicznych czynników patogennych. Do niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy może też dojść w wyniku oddziaływania na dziecko różnorodnych - gdy chodzi o jakość i siłę - czynników społecznych, takich jak brak wzorców językowych i podniet do mówienia czy też w wyniku deprywacji kulturowych i środowiskowych.

 

W związku z tym, że u każdego dziecka tempo i rytm rozwoju noszą cechy indywidualne, nie wszystkie odchylenia od normy należy traktować jako zaburzenia. Przypomnijmy, że normą rozwoju nazywa się te osiągnięcia w zakresie poszczególnych funkcji, które stwierdza się u większości dzieci w danym wieku.

 

A jakie są te normy? Otóż jeżeli chodzi o mowę wygląda to następująco:

Tab. Irena Stryczek, Rozwój mowy dziecka.

 

            Jeżeli chodzi o powstawanie głosek normą jest:

 

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

1-2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n , a także zmiękczone: pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, , ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł,

pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz

4-5 rok życia

Wymawia głoski s,z,c,dz,

pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dź

5-6 rok życia

Wymawia głoski : sz, ż, cz, dż, często r

7 rok życia

technika mówienia opanowana

 

Drogi rodzicu pamiętaj,  NORMĄ NIE JEST jeżeli dziecko przedszkolne:

  • Ma kłopoty z połykaniem, gryzieniem, żuciem
  • Ssie smoczek, butelkę lub kciuk
  • Nieprawidłowo reaguje/ wcale nie reaguje na dźwięki otoczenia
  • Oddycha przez usta
  • Uporczywie ślini się
  • Podczas mowy wsuwa język między zęby

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-09