Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą

REKRUTACJA 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 PRAWO OŚWIATOWE (T.J. DZ. U. Z 2021., POZ. 1082 ZE ZM.)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 „BAJKA”  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC:

ROCZNIK 2020 – 25

 

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ

OD DNIA 01.03.2023 DO DNIA 24.03.2023 DO GODZINY 15:00

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ TUTAJ:  http://images.dlaprzedszkoli.eu/bajkakostrzyn/wniosek-2023.pdf

LUB W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA.

WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU W WERSJI PAPIEROWEJ.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB:

  1. ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO;
  2. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA, RODZICA, RODZEŃSTWA;
  3. PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO ORZEKAJĄCY ROZWÓD LUB SEPARACJĘ LUB AKT ZGONU ;
  4. DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ.

DOKUMENTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE W ORYGINALE, W POSTACI NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII ALBO W POSTACI URZĘDOWO POŚWIADCZONEGO ODPISU LUB WYCIĄGU Z DOKUMENTÓW, A TAKŻE W POSTACI KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA KANDYDATA.

WNIOSEK I PEŁNE INFORMACJE NA STRONIE BIP PRZEDSZKOLA https://www.e-bip.org.pl/pm4.kostrzyn.pl/32880

HARMONOGRAM REKRUTACJI https://www.e-bip.org.pl/upload/00455/32880/0875149-70617790.pdf